Uitspraak: Overdrachtsbelasting 2% of 6%

Uitspraak: Overdrachtsbelasting 2% of 6%

Bij een uitspraak van de Rechtbank Den Haag wordt geoordeeld of een appartementsrecht in een te bouwen appartement in een voormalig kantoorgebouw is onderworpen aan 2% of 6% overdrachtsbelasting. Op het moment van de verkrijging was het pand intern geheel gesloopt en...
Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning

Valt een deel van uw belastbaar inkomen uit werk en woning in de 4e belastingschijf? Dan krijgt u misschien minder aftrek voor uw eigen woning. Vanaf 2014 geldt namelijk een aangepast tarief in de 4e belastingschijf voor de aftrek van betaalde: eigenwoningrente rente...